Flippklipp

DET LEKKER DRIT I STUDIO (Dødshjulet)

Kjendisen Håvard Lilleheie er på besøk i Dødshjulet. Både han og Baibai må spinne, og ting går galt!

Instagram: @nrkflippklipp
Mail: flippklipp@nrk.no

DøDSHJULET