Flippklipp

IKKE SE HVERANDRE (Tøffe Tider #22)

I denne episoden får ikke Henrik eller Jonas lov til å se hverandre i Minecraft. Hvis en av de ser den andre må han bli straffet. Hvis begge ser hverandre må begge straffes.

Instagram: @nrkflippklipp
Mail: flippklipp@nrk.no

TøFFE TIDER