Flippklipp

JON EINAR BLIR FORVANDLET! – Oppdrag Almaas #34

Hva skjer med Jon Einar når vi tester en ny eliksir på ham?

Instagram: @nrkflippklipp
Nettside: www.nrksuper.no/flippklippstudio
Mail: flippklipp@nrk.no

OPPDRAG ALMAAS