Flippklipp

KATASTROFAL MATJAKT (Tøffe Tider #3)

I denne episoden gjør Baibai og Huginn det ekstra vanskelig for seg selv når de teiper fast fremover-knappen på tastaturet. Altså må de gå fremover hele tiden, og kan aldri stoppe.

TøFFE TIDER