Flippklipp

SIER HUN JA? (Oppdrag Almaas #18)

Jon Almaas bestemmer seg for å fri til Else. Kommer hun til å si ja?

Instagram: @nrkflippklipp
Mail: flippklipp@nrk.no

OPPDRAG ALMAAS