Flippklipp

SURE MINER I (Tøffe Tider #16)

Episode 16 av Tøffe Tider. Jonas og Henrik har fått i oppgave å begynne hver setning med det siste ordet den andre sa, en utfordring fra en seer som viser seg å bli ekstremt vanskelig! Mens minene blir sure bygger Jonas en gård og Henrik skal lage enchantment table.

Instagram: @nrkflippklipp
Mail: flippklipp@nrk.no

TøFFE TIDER