Jenter

Kva kan gjera deg usikker?

2018:03:13

Alle kan ha stunder der me ikkje kjenner oss heilt på topp. Sjølv om me veit at det ikkje stemmer, så finn me likevel ting med oss sjølve som me kanskje ikkje likar.

I sesong 10 følte Veronica at ho ikkje var god nok. Ho kjente eit press på å gjera det bra på skulen og sjå bra ut.

Det er ikkje ei god kjensle å føle seg usikker. Men kva er det som gjer at me ikkje kjenner oss gode nok nokon gonger? Sjølv om me er meir enn bra nok slik som me er.

Skriv i kommentarfeltet!