Newton

Se bakomfilmen

Kristoffer klippes som en sau.

Kristoffer Sagmo Aalberg er i sauefjøset for å forsøke å lære seg å være en sau. Han skal nemlig spille sau på teaterscenen, og da må han oppsøke sauene på forhånd og bli bedre kjent med de.  Å klippe en sau går veldig raskt, men hvordan opplever sauen å få ulla skrellet av? Vanskelig å si, - men Kristoffer gjør et forsøk på å finne det ut! Se bakomfilmen der han og sauen blir klipt av bonden.

I Newton den 10. april får du se hva som skjedde da Kristoffer og skuespillerne dro på befaring i sauefjøset.