Newton

Tuva svarer om ulvespråket

 

 

Tuva er sjefen i ulveflokken på Langedrag fordi hun har lært seg å bruke rovdyrets kroppsspråk og lyder. Hun har svart på spørsmål fra seerne, se kommentarfeltet.

Nesten alle dyr har et kroppsspråk og de lager forskjellige lyder som de bruker for å snakke med flokken sin. Kombinasjonene er mange og alle variasjonene har forskjellige meninger.

                                  * Se Søndagens Newton : Selda besøker ulvene på Langedrag

Et sammensatt språk

Har dyret ørene sine framoverbøyd eller bakoverbøyd? Blunker det med øynene, eller får du en stor gjesp? Se også på halen! Sammen med dyrelydene blir dette et svært sammensatt språk som mennesket ikke forstår sånn uten videre.

Bedre trivsel når man forstår hverandre

Hvis du har et kjæledyr kan det være spennende å prøve å lære seg seg kroppsspråket. Hva prøver det å si til deg?  Hvis du forstår dyret ditt bedre, vil du kunne møte det på rett måte, og skape større trivsel.

Spør eksperten om ulvespråket

Tuva Thorson jobber med ulvene på Langedrag Naturpark . Hun har brukt 30 år på å lære seg ulvespråket. Ettersom ulven er hundens stamfar kan veldig mye av dette overføres på hunden.

 

Ulvene på Langedrag har respekt for Tuva Thorson fordi hun har lært seg ulvespråket. Åpne og lukkede øyne er en del av hennes kommunikasjon med rovdyrene. (Foto: NRK)