Newton

Lær å snurre tallerken på pinne

 


 
Disse tallerkenene spinner og spinner av seg selv. De verken stopper eller faller ned med mindre de blir påført en ytre kraft.

 

Det er den gyroskoposke stabiliteten som gjør at sirkuselevene kan holde tallerkenene i gang slik du ser på bildene.

I videoen lærer du hvordan du skal gjøre det. Du møter også fysikkekspert Bjørn Skallerud fra NTNU som forklarer hva dette går ut på.

 

FLINKE SIRKUSELEVER: Det er elever og instruktører fra Trondheim kommunale kulturskole som er med i denne reportasjen. (Foto: NRK)

 
  

GYROSKOPISK STABILITET: Er et prinsipp innen fysikken som omhandler kraften i noe som spinner i fart. Når snurrebassen, eller en tallerken, er i spinn vil den helst fortsette å spinne. Dette er en effekt av gyroskopisk stabilitet. (Foto: NRK)

 

 

Se de andre episodene i Sirkusskolen

* Sjonglering

* Akrobatikk

* Balansering