Newton

Blir flyet lettere hvis hønene ombord flakser?

 Høneflokk (Foto: NTB - arkivfoto/Scanpix/AP)

 

Spørsmålet gjelder fysikk, kraft og vekt, og er et tankeeksperiment som involverer 1000 flaksende høner ombord i et fly.

 

Ny spalte

Newtons egne eksperter innen tema som fysikk, universet, dyr, geologi og kropp, svarer på spørsmål som allerede er kommet inn til redaksjonen. I dag svarer fysiker Bjørn H. Samset.

Spørsmål:

Se for deg at et fly lastes med 1000 levende høner, som alle veier 1 kg hver - altså 1000 kg total hønselast. 

Så letter flyet, og opp i marsjhøyde gjør alle hønene det samme - de letter samtidig fra gulvet, og flyr for egen kraft rundt i lasterommet. 

Spørsmålet er da:  Blir flyet da 1000 kg lettere mens hønene flyr rundt for egen maskin? Hilsen Petter.

 

 

Svar:

Hei Petter. Flyet blir ikke lettere, men det er absolutt ikke opplagt og lett å forstå at det blir sånn!

Hønehopp uten å flakse

Tenk deg først at flyet flyr bortover, og så hopper alle hønene samtidig – uten å flakse.

Da vil de en kort stund sveve fritt, først opp og så ned gjennom hoppet.

I det de hopper, dytter de ned mot gulvet, og akkurat da virker flyet tyngre enn det var før, ettersom det da merker både tyngdekraften og kraften fra hønenes fraspark.

Mens hønene svever er det imidlertid mindre tyngdekraft på flyet, så da virker det lettere. Helt til hønene lander igjen, og ting er tilbake til normalen.

Hønehopp med flaksing

Deretter lar vi hønene flakse, slik at de holder seg flygende inne i flyet. Hvordan greier de det?

Jo, ved å dytte luft nedover med vingene! Og hva skjer med den luften?

Jo, den får en fart nedover og ender opp med å dytte mot gulvet i flyet.

Kraft er lik motkraft

Hvis hønene skal holde seg flygende må de dytte luft nedover med akkurat like mye kraft som deres egen tyngdekraft – og den kraften føler flyet.

Så hvis hønene holder seg flygende ved hjelp av flaksing så vil flyet faktisk veie det samme, selv om hønene ikke er i kontakt med gulvet.

Alt dette kommer av Newtons tredje lov for mekanikk: Kraft er lik motkraft.

Hilsen Bjørn.

 

Bjørn H. Samset (Foto: CICERO)

 

 

 

 

Fakta om eksperten som svarer

Bjørn H. Samset er fysiker og forsker, og har doktorgrad i kjernefysikk. Han har tidligere forsket på naturens aller minste byggesteiner, og vært med på et av verdens aller største fysikkeksperimenter noen sinne. I dag forsker han på jordens klima, og jobber ved CICERO Senter for klimaforskning i Oslo. Det beste han vet er et godt spørsmål om naturen, for han vil gjerne vite hvordan alt i hele verden virker.

 

 

Har du et fysikkspørsmål?

Vi kan ikke love at du får svar, men vi plukker ofte ut spørsmål fra seerne som vi svarer på enten i Newton på TV, eller her på nettsiden vår.

Kanskje vi plukker ut ditt spørsmål neste gang? Send det til newton@nrk.no