Newton

Hvor kommer vinden fra?

Spørsmål:

Jeg heter Markus og er 5 år sammel! Jeg lurer på om dere vet eller kan finne ut av noe jeg undrer meg veldig over: Hvor kommer vinden fra? Hvor starter den?

 

Newtons egne eksperter innen tema som fysikk, universet, dyr, geologi og kropp, svarer på spørsmål som allerede er kommet inn til redaksjonen. I dag svarer meteorolog Merete Øiestad.

Svar:

Hei Markus. Det var eit flott spørsmål.

Kanskje høyrest det litt rart ut, men eigentleg er det sola som lagar vinden. Vind er luft som flyttar seg.

Varmt og kaldt

Sola varmar opp jorda. Men ikkje alle plassar på jorda får like mykje varme frå sola. Derfor er det for eksempel mykje kaldare på Nordpolen enn viss du reiser til Syden.

Naturen prøver jamne ut forskjellane i temperaturen og få det like varmt overalt. Derfor begynner lufta å flytte på seg.

Slik oppstår vinden

Sola varmar opp bakken. Bakken varmar så opp lufta ved bakken. Varm luft er lettare enn kald luft. Derfor stig den varme lufta oppover. Så kjem ny luft inn for å fylle tomrommet. Denne nye lufta kjenner vi som vind.

Sommarvind

Det går raskare å varme opp landjorda enn havet. Dermed blir lufta over land varmare enn lufta over havet. Så viss du er ute i båt på kysten ein solrik sommardag, kan du nokre gongar merke at det blir sterkare vind om ettermiddagen og kvelden.

Jorda roterer

I tillegg roterer jorda både rundt seg sjølv og rundt sola. Dette er også med på å bestemme kor lufta skal flytte seg.

Helsing Merete.

Merete Øiestad, Meterologiske Institutt (Foto: Marit Hommedal)Fakta om eksperten som svarer Merete Øiestad jobbar som meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen. Det vil seie at ho  finn ut kva slags ver det skal bli, kor mykje det skal blåse og kor høge bølger det vil bli på havet. Ho synest det er kjekt å dele kunnskapen sin om ver og verfenomen med både barn og vaksne. (Foto: Marit Hommedal).

Har du et værspørsmål? Vi kan ikke love at du får noe svar, men vi plukker ofte ut spørsmål fra seerne som vi svarer på enten i Newton på TV, eller her på nettsiden vår. Kanskje vi plukker ut ditt spørsmål neste gang? Send det til newton@nrk.no