Newton

Hvorfor er det hull i steinen?

 Barn og rar stein (Foto: Privat)

 

 

Spørsmål:

Edvin og kompisen har funnet en rar stein i sommer. Hva slags stein er dette, lurer Edvin (til venstre) og lillebror Filip på, og hvorfor er det så mange hull i den?

Rar stein (Foto: Privat)

Svar :

Hei Edvin. Det du har funnet er noe vi kaller for en knollekalk. Denne steinen (eller bergarten) hører til de sedimentære bergartene som vi noen ganger kan finne fossiler i. Vanligvis er det ikke så mye fossiler i knollekalker, men kanskje du er heldig og ser en liten fossil dersom du studerer den veldig nøye.

For mange millioner år siden var steinen din en del av en havbunn som besto av leire og kalkslam (tenker det var ganske mykt å gå på).

Etterhvert ble havbunnen dekket av ny leire og kalkslam i tykke lag og havbunnen som steinen din var en del av ble trykket ned i jordskorpa og ble til en hard stein. Nå lenge etterpå har kalken (som var som noen klumper i leirskiferen) blitt løst opp og forsvunnet, derfor har steinen din mange hull.

Hilsen Merethe

 

Merethe Frøyland (Foto: Privat)

Fakta om eksperten som svarer

Jeg heter Merethe Frøyland. Jeg har studert geologi, og gjorde et forskningsstudie der jeg forsøkte å forstå hvor sølvet på Kongsberg kom fra. Samtidig som jeg studerte og forsket i geologi fikk jeg anledning til å fortelle folk om dette spennende faget. Det syntes jeg var så spennende at det er det jeg forsker på nå - hvordan gjøre geologi spennende og forståelig for skoleelever og andre.

 

Har du et spørsmål om geologi?

Vi kan ikke love at du får noe svar, men vi plukker ofte ut spørsmål fra seerne som vi svarer på enten i Newton på TV, eller her på nettsiden vår.

Kanskje vi plukker ut ditt spørsmål neste gang? Send det til newton@nrk.no