Ridder

Endelig i gang
Første uka i Newtonredaksjonen! NRK Super