Men korleis skal han te seg om han verkeleg får eit rart dyr inn i Superblokka?

Kristian, Thomas og Mads har gode tips om aper og andre uvanlege dyr.