Dikt ei historie her. Kanskje leser Christian den i Superblokka?

Høyr kva Christian har dikta tidlegare.

Historia om Alfred og honningbia:

Historia om grashoppa:

Historia om Bente på vei til skulen:

Historia om mormor i branntauet:

Det kjekkaste Christian veit er å fortelje historier, og no treng han hjelp frå deg.

Skriv i kommentarfeltet kva di ynglingshistorie skal handle om!