I dag har mange byrja i 1. klasse rundt omkring i heile Noreg. HURRA!

Det har vore mange spente fyrsteklassingar rundt omkring i Noreg idag.
Og ein av dei er Marius.

Superblokka fekk møte han rett etter at han var ferdig på skulen, på sin aller fyrste dag.

Høyr her: