Har Marcus og Martinus kjærestar?

Marcus og Martinus kom på besøk til Christian i Superblokka

Christian fekk besøk av Marcus og Martinus i Superblokka, og dei kunne fortelje mykje om livet etter dei vann MGPjr 2012.
Høyr her:

Har Marcus og Martinus kjærestar: