Monge drøymer om å vere eit dyr. Gjer du?

Dyrlege Ingvild, som vitja Christian i Superblokka før i somar, fikk spørsmål om kva slags dyr hos ville vald, av Sakarias frå Bergen:

Thomas på sju år val annleis:

Kva slags dyr ville du ha vore?