Hør hvordan Marius på 5,5 år tror første skoledag blir!

Superblokkas egen fadder, Øyvind på 8 år, svarer på spørsmål om hvordan det er å begynne på skolen:

Skal du begynne på skolen i år? Fortell oss om du gruer eller gleder deg.

Eller går du alt på skolen? Skriv om du gleder deg til å starte igjen og hvordan din første skoledag var.