I år skal ein samle inn pengar til demens, ein sjukdom som gjer at du gløymer.

Kvart år samlar TV-aksjonen inn pengar til folk eller grupper som treng ekstra penger. I år går pengane til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det er eit langt og litt vanskeleg ord, men kort fortalt går pengane til å hjelpe folk som har ein sjukdom som gjer at dei gløymer ting. Det er som regel gamle folk som kan bli sjuke av dette.  Og det heiter Demens eller Alzheimer.

Sophie i Superblokka fann ut at ho kunne samle inn penger ved å gå tur med hunden sin:

Det er mange som samlar inn penger til TV-aksjonen gjennom å gå for eksempel med pengebøsse eller halde basar.

Her kan du høyre Anine og Philipa som samla inn penger til Redd Barna: