OPPS !
Bare på PC eller Mac

Isoball 2

Hva går spillet ut på?
Pusle byggeklossene sammen, slik at isoballen faller ned i hullet uten å knuses.
Slik spiller du!

1. Trykk "Play"

2. Målet er å få ballen til å rulle ned i hullet.

3. Ballen tåler ikke å falle, da knuser den. Derfor må du lage en rampe helt ned til gulvet.

3. Bygg rampen av byggeklossene du har. Under brettet står det hvilke klosser du har, og tallet viser hvor mange du har av hver.

4. Det finnes flere forskjellige klosser:
- rette klosser (høy og lav)
- skrå klosser (høy og lav)
- dreieskiver (disse får ballen til å svinge i pilens retning)
- bro-klosser (disse gjør at ballen kommer seg over kløfter i bakken)

5. Trykk på "Start" når du har bygget rampen ferdig og ballen er klar til å rulles.

6. Trykk på "Erase" for å klikke vekk en og en kloss hvis du har lagt noe feil.

7. Trykk på "Clear" hvis du vil nullstille hele brettet og prøve igjen.

8. Du har begrenset tid på deg til å fullføre et brett, den røde stripa øverst viser hvor lang tid du har igjen.

TIPS
1. Du kan snu klossene 90 grader ved å klikke på dem. Dette er nyttig når du f.eks. vil snu en skråkloss riktig vei.

2. Du kan plassere piler oppå blokkene... nyttig for level 7.

Del din mening!

Andre tenke spill