OPPS !
Bare på PC eller Mac

Racehorse Tycoon

Hva går spillet ut på?
Tren hester og før dem til seier i de store veddeløpene.
Slik spiller du!

1. Klikk 'Play game'.

2. Velg 'New Game' eller 'Continue' for å fortsette en gammel runde.

3. Velg hest, rytter ('Jockey'), trener, mat, stall og transport. 'Pick' for å velge og 'Confirm' nederst for å fortsette.

4. Generelt er ting bedre om de koster mer, men særlig en god trener og 'jockey' er nok verd pengene.

5. For hestene er særlig fart ('Speed') og utholdenhet ('Stamina') viktig.

6. Klikk 'goto the races' nederst for å starte løpene.

7. 'Type' er hvor vanskelig løpet er ('Easy' er lett), 'distance' er lengden, og 'prize' er pengepremien.

8. Velg et løp som passer hesten, for eksempel kort og 'Flat' om du har god 'speed' og lav 'stamina' og 'jumps'.

9. Vedd på din og andres hester før løpet, under 'place bets'.

10. Klikk 'start race' for å starte, og velg alltid 10 hvis du skal ha håp om å vinne.

11. Etter hvert løp trener hesten og blir bedre på noe og verre på noe, treneren din bestemmer hva.

12. Husk å kjøpe ny hest når du har råd, den gamle er verd det du betalte.

Del din mening!

Andre strategi spill