Supernytt

Jødedom

Man pleier å si at det mennesket som har en jødisk mor er jøde, og at alle er like mye jøde selv om de er religiøse eller ikke.

Dette mener de fordi de har så sterke tradisjoner og felles historie.

Det bor over tretten millioner jøder over hele verden, men de aller fleste bor i USA, Canada og Israel.

Jødene mener at det bare finnes en Gud som har skapt alle menneskene og verden.

De tror at Gud har gitt dem noen plikter som andre slipper og at Messias (en frelser) en dag skal komme til jorden. Det er svært viktig for jødene å følge budene i Toraen, som er de religiøse lovene deres.

Synagogen, som er kirken til jødene, er viktig for dem, men det er i hjemmet at alle tradisjonene blir lært bort til barna.


Jødiske gutter bruker en hatt som heter kippa. Foto: Colorbox

Fellestrekk

Jødedommen, Kristendommen og islam sier man er i slekt fordi de har så mange felles trekk.

Alle tre religionene mener at Gud har skapt verden og menneskene.

De mener at Gud har fortalt menneskene hvem Han er, og hva Han vil. Det står det om i religionens hellige bøker.

Både i Jødedom, Islam og Kristendom er det viktig å be.

Abraham er en viktig person i alle de tre religionene.

Gud har sendt profeter til menneskene.

Jerusalem er en hellig by for jøder, kristne og muslimer.

Kilde: læreboken "Horisonter"

Hva er Toraen?
  • Det er de fem Mosebøkene som står først i den jødiske bibelen
  • De kristne kaller dette Det Gamle testamentet
  • Toraen forteller hvordan jødene bør leve

Del din mening!