Supernytt

Tid for stamfiske

Vet du hva stamfisk er?

Det er fisk som blir fisket for å lage fiskeyngel ved hjelp av kunstig befruktning.

De som holder på med dette fanger hannfisk og hunnfisk som skal strykes for rogn og melke.

Dette foregår vanligvis i egne anlegg, og etter en stund blir fisken satt ut i elvene igjen.


Foto: NTB scanpix

Stamfisken blir vanligvis fanget om høsten, etter at fiskesesongen over. Da er fisken gytemoden, og det betyr at den er fruktbar.

Disse barna fikk være med på stamfiske i Drammenselva og Stine fikk en stor laks på kroken.

Kilde: Fiskeklubben.no

Hva er kunstig befruktning?
  • Det er når mennesker hjelper til med å lage små, som for eksempel fiskeyngel eller kalver
  • Dette gjøres annerledes enn slik det ville skjedd i naturen

Del din mening!