Supernytt

Kampen for Veronas framtid

Denne uken skal Høyesterett, den øverste domstolen i Norge, bestemme om Verona (9 år) og familien hennes får komme tilbake til Norge.

Familien kommer opprinnelig fra Sarajevo i Bosnia, men for noen år siden flyttet de til Norge fordi de ikke følte seg trygge i hjemlandet.

Verona er født og oppvokst i Norge.

I vår ble hun og familien sendt tilbake til Bosnia hvor de opprinnelig er fra fordi de ikke fikk oppholdstillatelse.

- Jeg vil være i den klassen jeg går i, og jeg vil være sammen med vennene mine, sa Verona til pressen før hun dro.

Her er Verona sammen med familien sin i Bosnia.

Barnekonvensjonen

Alle barn i verden har de samme rettighetene.

I 1989 laget FN derfor en lang liste med regler over hvilke rettigheter barn har. Du kan se mer om barnekonvensjonen her.

Mer om saken:
  • Verona er et av 450 barn som er født i Norge av foreldre som ikke har lovlig opphold
  • Hva som avgjøres av retten i denne saken kan bety mye for mange andre barn
  • Det er første gang det blir prøvd skikkelig hvilke rettigheter barn har ut i fra barnekonvensjonen

Del din mening!