Supernytt

Ikke alle barn har det like godt

FNs barnekonvensjon sier at alle land må respektere barns rettigheter.

Mange land vil nå at barn skal få klage inn til et klagekontor dersom de opplever at rettighetene deres ikke blir respektert.

Og jo flere som er positive til et slikt forslag, jo større er mulighetene for at dette vil skje.

Men fordi barn i Norge har det så godt, mener Norge at det ikke er like nødvendig med en slik klagerett her.

Dette er ikke alle enig i, derfor var det mange som protesterte utenfor Stortinget i dag.

- Det er viktig at Norge går foran og skriver under på denne rettigheten, slik at alle andre land får denne rettigheten også, sa Andrea Sjøvoll.

Hun er leder i PRESS, som er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.

Politikerne på Stortinget bestemte seg til slutt for å tenke på saken frem til våren.

De skrev derfor ikke under på at barn kan få klage på brudd på barnekonvensjonen.

Hva mener du? Bør barn få klage? Skriv i kommentarfeltet.

FNs barnekonvensjon
  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

Del din mening!