Supernytt

Å bo hos en fosterfamilie

Noen ganger er det dessverre slik at noen foreldre ikke klarer å ta seg av barna sine.

Det kan være ulike årsaker til det som sykdom, rusmisbruk, vold eller andre ting.

Om foreldrenes omsorg svikter er det andre voksne som lar barna være en del av deres familie, og da blir de en fosterfamilie.

Noen ganger er det slektninger, mens andre ganger frivillige, som synes det er fint å få flere barn inn i familien sin.

Noen barn bor fast hos en annen familie til de blir voksne, mens andre bor der i perioder.

Supernytt har møtt Jane (13 år) og Wiviann (15 år) som har bodd i sin fosterfamilie i over åtte år.

Å bli en fosterfamilie

Det settes strenge krav til dem som ønsker å bli en fosterfamilie, og de som skal være fosterforeldre må gjennom en nøye prosess før noen nye får flytte inn.

Foreldrene må for eksempel ha veldig lyst på flere barn, og ha en god evne til å ta vare på dem.

De må også ha en god helse, god økonomi og god vandel, blant andre ting. God vandel betyr at de ikke har gjort noe kriminelt.

Fakta om fosterfamilier:
  • De er som alle andre familier
  • Fosterfamilien kan bestå av gifte, samboere, homofile eller lesbiske par og enslige
  • Det kan være andre barn i familien, eller ikke
  • Familien kan være fra Norge eller et annet land

kilde: fosterhjem.no

Del din mening!