Supernytt

Hva er kultur?

- For meg er kultur mye forskjellig egentlig, sier Oskar til Supernytt.

Og det har han rett i. Det finnes mange ulike meninger om hva kultur er, og det finnes mange forklaringer av ordet.

Forskere mener at kultur er ting vi gjør, vaner, tradisjoner, normer og regler. Det handler også om historie, og hvordan vi forstår og opplever historien sammen.

Et eksempel på en norsk tradisjon er feiringen av 17. mai.

Se også: Hvorfor går vi med bunad?

Kulturen vår vises for eksempel gjennom språket, gjenstander og symboler, bygninger, klær og musikk.

Forskere mener at kultur gir oss mennesker en følelse av å tilhøre et fellesskap og at den forteller oss noe om hvem vi er. Kultur er noe vi lærer mens vi vokser opp, sier de.

Men hvorfor en kultur så viktig for oss?

- Det er fordi den binder oss sammen, sier Thorgeir S. Kolshus.

Han er sosialantropolog, og jobber blant annet med å studere mennesker og hvordan kulturen deres er.

En oppsummering:

Kultur er det vi har lært og det vi kan.

Kultur føres videre i generasjoner, for eksempel som tradisjoner i en familie, og derfor så forandrer den seg gjennom tid.

Kultur handler stort sett om ting som mennesker gjør sammen, hvordan vi forstår hverandre og derfor føler av vi tilhører noen i samfunnet.

Kultur er ulikt i forskjellige lang og blant ulike folkeslag.

Kulturen lærer vi av hverandre og derfor påvirkes vi av mennesker fra andre land eller fra andre folkegrupper.

Kilde: Cappelendamm

Hva er normer?
  • Det er regler som sier noe om hvordan vi skal oppføre oss i samfunnet
  • Normer blir ofte bestemt gjennom religion, livssyn, skikk og bruk, eller lover som Stortinget bestemmer

Del din mening!