Supernytt

Nytter med gjenvinning

I Norge har de fleste det veldig bra. Vi har god økonomi, og vi bruker og kaster mange ting.

Dette skaper store mengder med søppel, og mengden søppel som et hjem produserer bare øker og øker.

Da er det bra at mye av avfallet kan gjenvinnes. Det betyr at søppel som er av metall og glass for eksempel, kan smeltes om å brukes på nytt.

Se også: Den store telysjakten.

Gjenvinning, eller resirkulering, er bra for miljøet. Store mengder søppel er farlig for naturen fordi det sprer farlige stoffer i vannet, og øker utslippet av klimagassen metan.

Og aldri før har vi nordmenn vært flinkere til å resirkulere metall og – glassemballasje.

Supernytt fikk være med til et gjenvinningsanlegg.

Kilde: Miljøstatus i Norge og Statistisk Sentralbyrå

Hva er metan?
  • Det er en naturlig klimagass
  • Den bidrar til drivhuseffekten, som fører til global oppvarming
  • Drivhuseffekten betyr at for mye varme blir stengt inne rundt en planet

Del din mening!