Supernytt

Barn skal lære mer data

I Norge står det i læreplanen for grunnskolen at elevene skal lære å bruke data i undervisningen.

Kunnskapsløftet sier faktisk at digitale ferdigheter, altså hvor flink du er til å bruke data, er av de fem viktigste tingene du skal kunne.

Men nå viser det seg at det er store forskjeller mellom grunnskoler i hvor godt utstyr de har til å undervise med digitale verktøy, som for eksempel en PC.

Ikke alle skoler har det utstyret som trengs, og heller ikke lærere som kan nok.

Men å få fingrene fatt i en PC er ikke vanskelig på Bekkelaget skole i Oslo. Supernytt var på besøk.

Antall PCer pr elev

I Norge er det i gjennomsnitt 2 og 3 elever per PC, men det er store forskjeller på skolene rundt omkring i landet.

Mens mindre skoler kan ha en PC til hver elev, har andre skoler en PC som opp til 7 og 8 elever må bruke sammen.

Kilde: Senter for IKT i utdanningen og NRK

Hva er Kunnskapsløftet:
  • Det er en norsk skolereform fra 2006.
  • Med reform menes forandring til noe bedre.
  • Kunnskapsløftet omfattet grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen.

Del din mening!