Supernytt

Fremdeles et forbilde

Har du hørt om Camilla Collett?

Camilla Collett ble en av Norges første og største kvinnelige forfattere på 1800-tallet.

Og de som kan mye om litteratur og historie, mener at hun fremdeles kan være et forbilde for kvinner.

Hun skrev bøker fordi hun ville at også kvinner skulle si sine meninger om samfunnet, og det var ikke vanlig i Norge på den tiden.

Kvinner hadde ikke de samme rettighetene som menn, og dette protesterte hun på i det hun skrev.

Du kan se mer om Camilla Collett på NRK Skole.

Tone Selboe er professor i litteratur og kan mye om Camilla Collett.

- Og det å være den første er ikke så lett og da skal du være ganske modig, sier hun.

 

 

Litt mer forfatterskapet

Man kan på en måte dele Camilla Colletts forfatterskap i to.

Først skrev hun om det som hun selv opplevde og følte og skrev dagbøker, brev, romaner og eventyr.

Da hun ble litt eldre ble hun en forkjemper for kvinnesaken.

Det var spesielt i sine essays, som betyr en tekst som stiller spørsmålstegn ved kjente forestillinger eller aktuelle saker, at hun diskuterte kvinnenes stilling i samfunnet.

En av hennes mest kjente bøker heter Amtmannens døtre. Boken handler om unge pikers kjærlighet, og hvordan de ble presset til å gifte seg med menn de ikke elsket fordi familiene deres ønsket det annerledes.

Kilde: Store Norske leksikon

Fakta om Camilla Collett
  • Hun het egentlig Jacobine Camilla Collett
  • Hun ble født 23. januar i 1813 i Kristiansand, men vokste opp på Eidsvoll
  • Hun døde 6. mars i 1896 i Kristiania (Oslo)

Del din mening!