Supernytt

Samefolkets dag

I år er det 20 år siden samefolket kunne feire nasjonaldagen sin for aller første gang.

Samefolkets dag, eller Sámi álbmotbeaivi, feires hvert år den 6. februar.

Se også: NRK Skole om Samefolkets dag.

Denne dagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992, og ble feiret for første gang året etter.

Nasjonaldagen ble lagt til 6. februar fordi det er datoen da det første samiske landsmøtet kom sammen i Trondheim i 1917.

Samer i både Norge, Finland, Sverige og Russland er med å feire denne dagen for å vise at de er stolt av samisk kultur og får å vise fellesskap.

Det bor samer flere steder i Norge, også i Oslo.

Det er derfor tradisjon at ordføreren inviterer til fest for alle samene i Østlandsområdet på Rådhuset.

Supernytt fikk være med på festen.

Fakta:
  • Sametinget er det viktigste folkevalgte samiske organet i Norge
  • De arrangerer Samekonferansen hvert fjerde år med deltakere fra hele Norden
  • Sametinget skal sørge for at den samiske befolkningen får politisk representasjon og medvirkning

Del din mening!