Supernytt

For liten tid til skolematen

Får du god tid til å spise matpakken din på skolen?

Alle må ha god til til å spise, mener Kristin Halvorsen som er kunnskapsminister og sjef over alle skolene i Norge.

Sunn mat er viktig for helsa vår, for når vi spiser får vi masse ny energi.

På skolen er det ekstra viktig å være opplagt slik at vi klarer å konsentrere oss og lære masse nytt.

Derfor er det viktig at vi har god tid til å spise når vi blir sultne.

Men på mange norske skoler har elevene femten minutters spisepause. Den tiden går fort!

- Jeg synes kanskje at det er litt kort fordi jeg rekker ikke spise opp all maten min, sier Kristina.

SE MER OM DETTE PÅ SUPERNYTT I DAG 1850 PÅ NRK SUPER!

Visste du at:
  • Det ikke står i noen lov at elever har krav på egen spisepause?
  • Det er fordi at spisepausen skal være en del av skoledagen på barneskolen?

Kilde: elevombud.no

Del din mening!