Supernytt

Fikk lengre spisepause

Når vi spiser får vi ny energi i kroppen vår, og derfor er det viktig med en god spisepause på skolen.

Helsedirektoratet som lager regler for helse anbefaler at alle elever får minimum tjue minutters matpause, men slik er det ikke over alt.

I en undersøkelse som Supernytt har på nettet, svarer om lag halvparten at synes at de får for liten tid til å spise på skolen.

Se også: For liten tid til skolematen

I forrige uke ble elever på Rykkinn skole intervjuet av Aftenposten om at spisetiden på skolen deres var for kort.

- Jeg fikk nesten aldri spise maten min, så hver gang jeg kom hjem var matpakka med en brødskive igjen, så rekker jeg ikke spise frukten. Det var litt sånn stress, sier Zenab.

For elevene på Rykkinn hjalp det å si ifra om problemet og nå har de mer tid til å spise.

Her kan de se mer saken:

Foreldreutvalget

I fjor snakket Supernytt med kunnskapsminister Kristin Halvorsen om dette problemet.

Siden den gang har hun tatt saken opp med helseministeren og foreldreutvalget.

Når vi snakket med henne nå sa hun:

- På hver skole skal det være et foreldreutvalg. Og dette foreldreutvalget skal se på helt konkrete saker som dreier seg om ungenes skolehverdag, og dette er en sak som jeg anbefaler at de sjekker nøye.

Visste du at:
  • Det ikke står i noen lov at elever har krav på egen spisepause?
  • Det er fordi at spisepausen skal være en del av skoledagen på barneskolen?

Del din mening!