Supernytt

Skole for alle verdens barn

I mange år har organisasjonen FN jobbet for at barn i hele verden skal få gå på skole.

Å sørge for at alle får utdanning er et av FNs tusenårsmål. I dag går så mange som 9 av 10 barn i verden på skole, og spesielt bra går det i et land som heter Etiopia i Afrika.

Der går nesten alle barna på skole nå, fordi skolen har blitt lagt om slik at elevene kan få undervisning før eller etter at de har hjulpet til hjemme.

Oda (8 år) er på en utstilling i Oslo om FNs tusenårsmål.

Hun synes det er en bra løsning at barna i Etiopia rekker begge deler.

- For da lærer man, og da kan man få bedre jobber når man blir stor, sier hun.

 

Dette er tusenårsmålene:

1) Utrydde ekstrem fattigdom og sult.

2) Sikre utdanning for alle.

3) Styrke kvinners stilling.

4) Redusere barnedødeligheten.

5) Redusere svangerskapsrelatert dødelighet.

6) Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer.

7) Sikre miljømessig bærekraftig utvikling.

8) Bygge et globalt partnerskap for utvikling.

De 8 målene har 21 delmål.

Hva er FNs tusenårsmål?
  • Det er åtte mål som skal bekjempe fattigdom
  • De står skrevet i Tusenårserklæringen, som alle land i verden var med på å bestemme
  • Den ble vedtatt under Tusenårstoppmøtet i FN i 2000.

Del din mening!