Supernytt

Sørger for at alle er med

Ikke alle skoler har hatt et godt miljø, og noen har kanskje også hatt problemer med mobbing.

For å få en bedre skolehverdag, har det siden 2009 vært det som kalles trivselsledere i mange skolegårder.

En trivselsleder passer på at alle har det bra og at ingen blir stående utenfor.

SE OGSÅ: Casper startet sin egen mobbekampanje

Marie, som går i femte klasse på Grålum skole i Sarpsborg, er en slik trivselsleder.

 

Hun vet godt hva jobben går ut på.

- Det er å få andre til å være med, slik at ingen går alene, forteller hun, og spør noen medelever om de vil være med på noen leker etterpå.

Over 800 skoler har nå trivselsledere med oransje vester som passer på i friminuttene, og mange mener det har ført til mindre konflikter og mer samhold.

- Jeg føler at vi gjør en veldig viktig jobb, sier Marie.

SE OGSÅ: Elever protesterte mot digital mobbing

Del din mening!