Supernytt

Lærer å megle

På veldig mange skoler er det i dag egne elevmeglere.

Oppgaven deres er å løse konflikter som oppstår mellom elever, i stedet for at lærerne gjør det.

Det mener skolene kan være med å skape et bedre miljø i klassene og i skolegården.

For å bli en god megler er det viktig å bli kjent med flere metoder for å løse saker.

Da er det fint å gå på kurs.

Mari (12 år) er med på en meglersamling på Nordstrand skole.

- Jeg synes det er egentlig ganske smart for å forstå hvordan de andre jobber da, sånn at vi kan forsøke å ta over eller bruke metoder som de har, sier hun.

 

 

Hva er en konflikt?
  • Konflikt kommer fra det latinske ordet conflictio som betyr sammenstøt
  • I leksikon er ordet definert som krig, strid eller sammenstøt

 

Del din mening!