Supernytt

100 år med stemmerett

I dag er det den internasjonale kvinnedagen.

Første gang det ble arrangert en kvinnedag var i USA i 1909, men allerede året etter ble det bestemt at det skulle være en internasjonal kvinnedag.

Det betyr at folk fra hele verden skulle være med å markere denne dagen.

8. mars ble bestemt for å hedre alle de sloss for kvinners rettigheter, og for gi støtte til stemmerett for kvinner.

Se også: Historien om kvinnedagen

For 100 år siden fikk kvinner stemmerett i Norge.

Likevel forteller historien at de som var fattige måtte kjempe lengre for de samme rettighetene som de rike.

Kilde: Wikipedia

Del din mening!