Supernytt

Nettbrett i undervisningen

Mange skoler i Norge bruker PC-er og nettbrett i undervisningen.

Mange elever synes de lærer mye av å bruke digitale verktøy i timen, men nå er det flere forskere som har funnet ut at det ikke er like bra for alle.

Glenn-Egil kan mye om hvordan vi lærer på best mulig måte.

- Det er fordi at hjernen er bygd opp litt forskjellig hos oss alle. Noen husker best fra bilder, andre husker best fra tekst og noen husker faktisk hvis alt kommer samtidig og. Mens andre har vanskeligheter med å få det med seg når det blir så mye samtidig, sier han.

Han mener ikke at skolene må slutte å bruke PC-er og nettbrett i timene, men at elevene må finne ut hva som passer best for dem.

På Bekkelaget skole i Oslo bruker lærerne PC-er og nettbrett i flere fag.

Selv om noen kan bli distrahert, mener Viktor at verktøyet er nyttig.

- Vi lærer jo fortsatt veldig bra på den, sier han.

Kilde: Wikipedia og Dagbladet

Hva betyr digitale verktøy?
  • Det er elektroniske ting som blant annet I-pader, datamaskiner og mobiltelefoner
  • De kan brukes til mye forskjellig som å skrive og regne og lese, eller snakke med andre
  • Det er dataprogrammene i de elektroniske tingene som gjør at vi kan bruke dem slik

Del din mening!