Supernytt

Rett til å si det vi mener

I år er det 20 år siden FN bestemte at 3. mai skulle være dagen for internasjonal pressefrihet.

Dagen skal minne oss om at det er viktig å ha en fri presse, at journalister selv skal bestemme hva som er viktig å ta opp uten å bli forfulgt.

Henrik (12 år) mener at ytringsfrihet er viktig for demokratiet.

Menneskerettighetserklæringen sier at alle har rett til ytringsfrihet, som betyr at alle mennesker skal kunne si det de mener uten å være redde.

Artikkel 19.
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

I følge Barnekonvensjonen har barn og unge også rett til ytringsfrihet.

Artikkel 13. Få og gi informasjon
Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Den etiopiske journalisten Reeyot Alemu er tildelt Verdens pressefrihetspris av UNESCO. Foto:bellanaja.com

Den etiopiske journalisten Reeyot Alemu er tildelt Verdens pressefrihetspris av UNESCO. Foto:bellanaja.com

Mange steder i verden kan det være farlig å jobbe som lærer og journalist.

Flere av de som har disse jobbene opplever vold og blir forfulgt.

Reeyot Alemu for eksempel, hun sitter i fengsel fordi hun har skrevet kritisk om politikken i Etiopia i Afrika.

Noen steder er det farlig å jobbe på grunn av krig og opptøyer, mens andre steder er det mennesker med mye makt som vil bestemme over hva som kan sies og ikke.

Altså vil de ikke ha ytringsfrihet.

Kilde: ung.no, regjeringen.no og fn.no

Noen begrensninger:
  • I loven står det også at det følger ansvar og plikter med ytringsfriheten
  • Vi skal ikke fornærme medmennesker, og vi skal verne om landets sikkerhet

Del din mening!