Supernytt

Surere hav i Arktis

Denne uken arrangeres en klimakonferanse i Bergen, med deltakere fra hele verden.

På konferansen viser en gruppe forskere frem det de har funnet ut etter å ha undersøkt havet i Arktis, lengst nord på kloden, i tre år.

Resultatet sier at vannet har blitt surere på grunn av Co2, karbondioksid, og det kan bli farlig for havmiljøet.

Lars-Otto Reiersen er marinbiolog og kan mye om havet.

- Det som skjer er at denne karbondioksiden som vi danner når vi brenner kull, olje og gass går ut i atmosfæren, går ned i havet og når den går inni havet så er den med på å forsure havet, sier han.

 

 

 

Farlig for plankton

Plankton er små, små organismer som lever i havet eller i ferskvann.

Dyreplankton er små krepsdyr, eller egg og larver, som er veldig viktig mat for fisk og andre dyr i vann.

At vannet blir surere kan ta livet av plankton, og det kan gjøre at andre dyr også får problemer med å overleve.

Kilde: Kilde: Cicero, senter for klimaforskning og Wikipedia

Hva er CO2?
  • Det er en gass
  • Denne gassen heter Karbondioksid
  • Den dannes når man brenner kull, parafin og bensin for eksempel
  • CO2 er naturlig i atmosfæren, men kan bli en miljøtrussel

Del din mening!