Supernytt

Norge forsker i rommet

Selv om Norge er et lite land, er vi med på flere store forskningprosjekter ute i verdensrommet.

Dersom for eksempel astronauter skal reise til Mars en gang i framtida, må de kanskje dyrke mat på reisen dit. Men går det?

Det er ikke lett å dyrke planter i verdensrommet for det er ingen tyngdekraft der ute.

Tyngdekraften gjør at vi holder oss på bakken når vi går på jorden, og plantene vet hvilken vei røttene skal gro.

Likevel har blant andre norske forskere i flere år forsket på plantedyrking på den internasjonale romstasjonen, som henger nesten 400 kilometer over jordoverflaten.

Forskere fra Trondheim har sendt opp 100 spesialbygde bokser for plantedyrking med raketter til romstasjonen som går i bane rundt jorden.

- Plantene blir litt forvirret sier Terje Wahl, som jobber på Norsk Romsenter.

Flere av bildene i denne filmen er fra NASA, NTNU og CIRIS.

Hva er Norsk Romsenter
  • Senteret ligger under Nærings – og handelsdepartementet
  • De har ansvar for å være med å skape moderne teknologi i verdensrommet
  • Og de samarbeider mye med andre land i ESA, som er Den Europeiske Romfartsorganisasjonen

Del din mening!