Supernytt
Foto: NRK

For få mannlige helsesøstre

En forening som heter «Landsgruppen av helsesøstre» vet bare om åtte menn som er helsesøstre her i landet.

To jobber i Oslo, hvorav en ser ut til å jobbe i Spania, to i Østfold og 4 i Nordland.

Det er for få, mener Likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

Hun jobber blant annet for at det skal være likt mellom menn og kvinner i Norge.

- Jeg tror at elevene trenger mannlige og kvinnelige forbilder, og mannlige og kvinnelige hjelpere, som de kan komme å snakke med, så jeg synes det er dumt og jeg håper at vi får langt flere i tiden fremover, sier Ørstavik til Supernytt.

Se også: Flere helsesøstre

Lødingen skole i Nordland er en av de få skolene i landet som har mannlig helsesøster.

Charlotte (12 år) tror hun vet noe om hva som er årsaken til at så få menn velger yrket.

- Det heter jo helsesøster og da tenker man at de heller vil ha damer enn menn, sier hun.

 

Hva gjør helsesøster?

En helsesøster er en sykepleier som har jobbet minst et år, og som har tatt ekstra helsesøsterutdanning.

Utdanningen lærer sykepleierne mer om hva som er viktig for at vi skal beholde den gode helsa vår.

De jobber mye med å informere og gi råd til barn, unge og deres familier.

Mange helsesøstre jobber på helsestasjoner for barn og ungdom, og i skolehelsetjenesten.

Kilde: NRK og Norsk sykepleierforbunds informasjonsbrosjyre

Supernytts reporter Trine Lise sammen med Charlotte (f.v), Sofia-Helen, Adrian og Adrian.

Supernytts reporter Trine Lise sammen med Charlotte (f.v), Sofia-Helen, Adrian og Adrian.

Visste du at:
  • At det er en lov som stiller krav til at alle kommuner i Norge skal ha helsesøstertjeneste, og at denne skal ledes av en helsesøster
  • Den heter Kommunehelsetjenesteloven
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud for familier, og barn og unge fra 0 til 20 år

Del din mening!