Supernytt
Foto: NRK

215 millioner barn jobber

De fleste land i verden har lover som sier at barn under en viss alder ikke har lov til å arbeide.

Se også: Barnekonvensjonen

Men mange steder blir disse reglene brutt på grunn av fattigdom.

Barna må jobbe for å tjene penger til familiene sine.

Se også: Dag mot barnearbeid

Se også: Barnearbeid i Afghanistan

FN sier på sine nettsider at over 215 millioner barn i verden jobber så mye at de ikke får tid til å gå på skole eller ha fritid.

Shady kommer fra Egypt i Afrika. Han får heldigvis går på skole, men han må bruke fritiden sin til å jobbe.

Hver dag drar han ned til verkstedet i byen for å lage gipsdekorasjoner.

- Jeg gir alle pengene jeg tjener til moren min, forteller han.

 

Brudd på barnekonvensjonen

At barn må jobbe og ikke har fritid eller får gå på skole er brudd på barnekonvensjonen.

Reglene der sier blant andre at alle barn har rett til å gå på skole og at de har rett til lek, fritid og hvile.

Likevel gjør fattigdom at barn ikke får det de har krav på.

Kilde: FN.no og Reuters

FNs barnekonvensjon
  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettighetene.

Del din mening!