Supernytt
Foto: NRK

På jakt etter små dafnier

I små tjern og vanndammer finnes det mye liv som vi kanskje aldri tenker over.

Og for å finne ut mer om hva som rører seg under vannflaten, er det viktig å forske.

En gruppe naturforskere i Norge er heldige og får hjelp av elever til å lete etter små krepsdyr.

Elevforskerne fra Lusetjern skole i Oslo ser spesielt etter dafnier.

Det er et lite vanninsekt som er viktig mat for større insekt, som igjen er viktig mat for små fisk.

Nour (8 år) synes det er spennende å få være med på prosjektet.

- Og det er sånne ting som ikke alle vet om. Det er ganske gøy å lære om det, sier hun.

 

Kilde: NRK og Wikipedia

Her ser du et mikroskopisk bilde av den lille krepsen. Foto: mikrojezioro.met.pl

Her ser du et mikroskopisk bilde av den lille krepsen.
Foto: mikrojezioro.met.pl

Fakta om dafnier:
  • Det er et lite krepsdyr som lever plankton
  • Vanninsektet er opp til 5 mm langt og har 6 ben
  • De svømmer med de to følehornene sine
  • Dafniene er veldig vanlig i Norge

Del din mening!