Supernytt
Foto: NRK

Lær deg sykkelreglene her

Trygg Trafikk som jobber med trafikksikkerhet mener at mange ulykker skjer blant annet fordi syklister ikke kjenner sykkelreglene godt nok.

Bård Morten Johansen jobber i Trygg Trafikk og skal sørge for at det er trygt å sykle på norske veier.

- Poenget er at når man sykler er man kjørende. Det er det som er litt spesielt i forhold til når man går for da er det andre regler som gjelder, forteller han.

Han sier at både barn og voksne må lære seg reglene slik at de ikke skader seg i trafikken. Blant annet er det alltid viktig å se framover og ikke ha for stor fart påpeker han.

Vi var med noen elever på Råholt skole på Eidsvoll da de fikk lære mer om hvordan vi skal sykle.

Litt mer om sykkelregler

Sykkelreglene varierer etter hvor du sykler.

Sykling i veien

Når du sykler i veien har du de samme rettigheter og plikter som de som kjører bil, med vikeplikt for de som kommer fra høyre og fotgjengere i gangfelt, osv.
Du bør gjøre deg selv godt synlig, med refleksutstyr på klær og sykkel, og lys på sykkelen.

Sykling på gang- og sykkelveier

På gang og sykkelveier skal syklister og de som går ta hensyn til hverandre.
Når du sykler på en gang- og sykkelvei som krysser en annen vei har du som sykler vikeplikt for all kjørende trafikk (unntatt i avkjørsler). Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs forkjørsvei.

Sykling på fortauet

Fortau er først og fremst for de som går, men det er tillatt å sykle på fortauet når det går få folk der.
Syklingen skal ikke gjøre at det er fare eller er til hinder for de som går. Sykler du på et fortau er det viktig å alltid sykle forbi andre med god avstand.
Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller krysse veibanen har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

Over gangfelt

Det er lov å sykle over gangfelt, men de som kjører bil har ikke vikeplikt for deg da.
For at de som kjører bil skal ha vikeplikt å stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den.

Sykling i sykkelfelt

Om du sykler i et sykkelfelt, et kjørefelt for syklister skilt fra veibanen med hvit stripe, kan du bare sykle på høyre side av veien.
Du har alltid vikeplikt for trafikk som kommer fra høyre da også, om det ikke står noe annet på et skilt. Når du sykler i et sykkelfelt, har biler vikeplikt for deg når de skal svinge til høyre.

Sykling i kryss

Det skjer ofte sykkelulykker i kryss og derfor er det viktig at de som sitter i bilene ser deg og at du gir tydelige tegn om hvor du har tenkt til å sykle.
Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden, men pass på at bilsjåføren ser deg og ikke også pluttselig svinger samme veg som deg. Pass også på bilene som kommer fra motsatt side.

Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Husk at du har vikeplikt for de bilene som møter deg.

Sykling i rundkjøringer

Det finnes ikke egne lover for sykling i rundkjøring, men om du sykler der bør du være ekstra oppmerksom, og sørge for at du synes godt, og ikke ligger skjult bak andre biler eller lastebiler for eksempel.
Du kan sykle på fortauet rundt rundkjøringen og krysse gatene.

Forbudt for syklister

Det er forbudt å sykle på motorvei, innkjøring til motorvei og i noen tunneler.

Kilde: Trygg Trafikk

Vi fant dessverre ingen artikler, kanskje du finner noe du liker på forsiden?

Del din mening!