Supernytt

Mangel på vikarer

Elevene i 5. trinn på på Ulverud skole i Nitteldal utenfor Oslo har alltid en vikar når læreren deres er borte.

Men slik er det ikke over alt. I undersøkelse med barneskolelærere svarer nesten halvparten at det blir satt inn vikarer om de er borte fra jobben.

Det er dårlig, synes elevene Supernytt snakker med.

- Det er veldig dumt for de trenger å ha en lærer nærme fordi da får dem all den hjelpen dem trenger. og da er det mye lettere på jobbe, sier Olve.

Elisabeth Dahle jobber i Kunnskapsdepartementet som har ansvaret for skolene i Norge. Hun sier at skolene har plikt til å skaffe vikarer for det står i loven.

- Hvis læreren er syk eller borte på annet vis så er det viktig at rektor setter inn en vikar for læreren, sier hun.

Om dette ikke skjer kan elevene eller foreldrene lage til rektor eller fylkesmannen i kommunen.

Om du klassen din ikke får vikar om læreren din er borte, kan du gjøre følgende:

1) Skrive klagebrev til rektor.
2) Hvis ikke rektor gjør noe kan du skrive brev til fylkesmannen.

Adressen til fylkesmannen i din kommune finner du på nettet. Du kan søke fylkesmann+kommunenavn i googlefeltet, og adressen kommer opp.

Del din mening!