Supernytt

Barn har rett til et røykfritt miljø

Når vi puster inn sigarettrøyk uten å røyke den selv, kalles det for passiv røyking.

SE OGSÅ: Elever markerte den tobakksfrie dagen

- Åtti prosent av all røyk i et rom er usynlig, så det er mange gasser man blir utsatt for som passiv røyker, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han jobber med å gi råd om helse i Norge.

Men i sommer kom det en ny lov som bestemmer at alle barn har rett til et røykfritt miljø.

Det betyr at alle barn har rett til luft som ikke er forurenset av røyking - også innendørs.

Passiv røyking kan være farlig, spesielt for barn, forteller Bjørn videre.

- Når man vokser og utvikler seg, er giftige stoffer veldig skadelig for kroppen. Man kan da få skader som kan få betydning for helsa senere i livet, sier Bjørn.

Selv om flere har blitt flinkere til å ta hensyn til de rundt seg, viser en undersøkelse at nesten 100 000 barn i Norge utsettes for passiv røyking hver dag.

Derfor er elevene ved Korsvoll skole i Oslo glade for den nye loven har kommet.

- Jeg syns det er kjempebra, sier Inga (11).

- Men det er dumt at den ikke har kommet før, poengterer Martine (11).

Del din mening!