Supernytt

Hørselshemmede sliter på kino

Over 700 000 barn og voksne i Norge har en hørselshemming, og klarer ikke alltid å høre det som blir sagt.

Når de skal på kino, må filmen derfor være tekstet for at de skal få med seg handlingen, men det er det ikke alltid filmene er.

Amanda (9 år) fra Oslo er glad for de filmene som er tekstet. Hun vil også få med seg det samme som de andre.

- Og så ler de og så vet ikke jeg hva de ler av hvis det ikke er tekstet, sier hun

Alle skal ha lik tilgang til kultur

Norge har sluttet seg til FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede. Der står det i artikkel 30 at alle skal ha lik tilgang på kultur:

Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta i det kulturelle liv lik linje med andre, og skal treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til:

a) Kulturtilbud i tilgjengelige formater m.m.

NRK spurte hva Kulturdepartementet om de har tenkt til å gjøre noe med problemet.

- Det er ingen planer om dette i dag, men det er noe vi kan diskutere, svarer Knut Olav Åmås som er statssekretær.

Kilde: NRK og regjeringen.no

Faktaboks
  • I 2011 bestemte regjeringen at alle norske filmer som får støtte fra staten skal tekstes.
  • Kravet gjelder norske filmer som skal vises på kino.

Del din mening!